Kategorie
Wspomnienia

Maciej Bernhardt

Pierwsze dni powstania

Maciej Bernhardt

PIERWSZE DWA DNI POWSTANIA.
KTOKOLWIEK BY WIEDZIAŁ

Polityka nr 31(1422) z 4.08.1984 r., s. 14

Od blisko 40 lat usiłuję – wraz z nielicznymi, którym udało się ujść cało z opisanej tu ma­sakry, a następnie jeszcze przeżyć Powstanie – dojść prawdy o tragedii jaka rozegrała się o świ­cie 2 sierpnia 1944 r. pod Boernerowem, a także ustalić liczbę poległych i ich dane personalne. Dotychczas ustalono 45 nazwisk oraz 10 pseudo­nimów. Jest to w sumie — moim zdaniem — mniej niż połowa poległych.

Kategorie
Wspomnienia

Piotr Badmajew

Piotr Badmajew

 

HISTORIA ŻOLIBORSKIEGO POWSTAŃCA

Warszawa 2008, IW PAX

 

Przygotowania do walki

 

s.26-27

Zbiórki mojej drużyny odbywały się raz w tygo­dniu przy Marszałkowskiej 84, na czwartym piętrze. Naszym drużynowym był kapral „Skarbek” (Ta­deusz Malinowski), starszy, szczupły pan w oku­larach, zginął pod Babicami. Sekcyjnym był „Ryś” (Andrzej Korobowicz), niski blondyn o nieco krzy­wych nogach, zginął pod Babicami. Byli też strzelcy: „Czwartak” (Bronisław Głodkiewicz), szczupły, śre­dniego wzrostu blondyn

Kategorie
Wspomnienia

Zdzisław Grunwald

Tragedia zgrupowania 2-go pod Boernerowem

 

w: Grunwald Zdzisław, „Zych” – „Żubry” na Żoliborzu : wspomnienia żołnierzy powstania warszawskiego, Warszawa 1993, ss.77 –84

 

Różnymi drogami szły do Puszczy Kampinoskiej Zgrupowania III Rejonu: Zgrupowania 1-sze i 4-te, mocno wykrwawione dnia 1-go sierpnia pod CIWF-em wraz ze sztabem Rejonu, wyszły pierwsze z Bielan, ok. 2-ej w nocy. Zgrupowanie 3-cie, walczące na Marymoncie, dołączyło na Żoliborzu do kolumny d-cy Obwodu, ppłk. „Sadownika” i przeszło również, po północy do Kampinoskiej.

Kategorie
Wspomnienia

Jan Weber

Jan Weber („Kismet”)1
3.9.1989 r.

Wspomnienia z Powstania Warszawskiego2

W 1943 r. w październiku lub listopadzie wstąpiłem do Armii Krajowej i zostałem zaprzysiężony przez ppor. „Zycha” – Zdzisław Grunwald3, który był dowódcą 239. plutonu.

Kategorie
Wspomnienia

Władysław Stefanoff

Czołgi na Marymoncie

WŁADYSŁAW STEFANOFF
WSPOMNIENIA Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

[w:] Powstanie Warszawskie i medycyna. Wspomnienia lekarzy, medyków i sanitariuszek z Powstania Warszawskiego. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Suplement do tomu 139 nr 7/2003. Wydanie II poszerzone, t. 2, s.277-279, Warszawa 2003 Całość wspomnień – zob. https://lekarzepowstania.pl/osoba/wladyslaw-stefanoff

 

W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego zawiadomiono nas, że mamy udać się na Marymont. Mieliśmy wziąć udział w ataku na Instytut Wychowania Fizycznego na Bielanach. Instytut obsadzony był przez niemiecką jednostkę pancerną. […]

Kategorie
Wspomnienia

Janusz Tymowski

Relacja Janusza Tymowskiego

 

w: Grunwald Zdzisław, „Zych” – „Żubry” na Żoliborzu: wspomnienia żołnierzy powstania warszawskiego, Warszawa 1993, ss.81 -82

A teraz — pewna dygresja. Inż. Janusz Tymowski (szwagier ppor. „Dunina”) robił w 1945 r. rozpoznanie tego pola bitwy, przed przeprowadzoną następnie ekshumacją zwłok, dokonaną przez rodziny poległych i przez P.C.K. (Polski CzerwonyKrzyż).