Boernerowo 2013

Zdjęcia z obchodów 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Apel poległych i złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą Powstańców Obwodu AK „Żywiciel” poległych w rejonie Boernerowa.

25 lipca 2013