Wykaz „Żubrów” – jeńców lazaretu Gross-Lübars

Stalag XI A położony był na wschód od wsi Altengrabow i na południe od Dörnitz w Saksonii-Anhalt, około 90 km na płd. zach. od Berlina. Wchodził w skład XI Okręgu Wojskowego [Wehrkreis XI] – Hannover. Na obóz składało się 100 bloków mieszkalnych, 25 stajen dla koni, 35 murowanych i 25 drewnianych baraków, które mogły pomieścić ok. 50 tys. jeńców.
Do Altengrabow należały 4 szpitale: „A” (Altengrabow),„GL” (Gross Lübars), „M” (Magdeburg) oraz Lazaret „T” w Tangerhütte dla jeńców wojennych z terytorium Rzeszy chorych na gruźlicę.
W Stalagu XI A zmarło 52 uczestników Powstania Warszawskiego – w tym moja ciotka, sanitariuszka Głodkiewicz Zofia ps. Zojka (1.05.1920 – 27.10.1944), nr 46954. W wykazach błędnie figurująca jako GłoTkiewicz. Grób jej nr 311, tak jak i pozostałe, nie zachował się.
Do Altengrabow przybyło łącznie 2655 jeńców z Powstania, głównie ze Śródmieścia i Żoliborza. 745 żołnierzy wszystkich stopni, w tym 445 kobiet i 54 chłopców umieszczono w lazarecie Gross Lübars, m.in. mego 12-letniego wuja, Wojciecha Głodkiewicza.
Wśród nich byli także nw. Powstańcy spod znaku „Żubra”.

 

Wykaz „Żubrów”
jeńców Lazaretu w Gross-Lübars – Stalagu XI A w Altengrabow
na podstawie List STRAT PCK nr 433 opublikowanych w:

Bielecki Robert
Żołnierze Powstania Warszawskiego [t.1]
Warszawa 1995
ISBN: 8390240793

uzupełnionych i zaktualizowanych przez zubry1944.pl

Uwaga: liczby w nawiasach poprzedzające nazwisko to numery kolejne zamieszczone w oryginale

433.A
Obozy jenieckie.
[A] „Hauptvertrauensmann der Polnischen Kriegsgefangenen. Główny Mąż Zaufania polskich jeńców wojennych. Stalag XI A.
Spis polskich jeńców wojennych Armii Krajowej – Stalag XI A Lazarett Gross- Lübars.
Dokument sporządzony 31.10.44.

(2) Brożek Karol, ps. „Chmura”, ppor. 250 plut., nr 46344, ur. 8.1.1909 w Urzędowie
(37) Brelewska Lucyna, ps. „Janka”, kpr. łączn. 211 plut., nr 46626, ur. 24.3.1915 w Piotrkowie
(38) Blumberg Irena, ps. „Irena”, „Wira”, san. 226 plut., nr 46532, ur. 22.12.1927 w Warszawie
(40) Baranowski Włodzimierz, ps. „Mały”, st. strz. 4 komp. „Osa” baonu „Kiliński”, potem 247 plut., zgr. „Żubr”, nr 46776, ur. 20.10.1929 w Warszawie
(41) Batorski Stanisław, st. strz. nr 46789, ur. 29.10.1929 w Płudach
(84) Cygan Jadwiga, ps. „Ada”, san. nr 46592, ur. 28.4.1917 w Borowcu
(104) Dzierżewicz Wiesław, strz., nr 46 744, ur.14.6.1929 w Warszawie
(126) Dąbrowska Krystyna, ps. „Krystyna”, łączn. nr 46583, ur. 24.7.1919 w Warszawie
(135) Elsner Cecylia, wł. Celina, ps. „Lidka”, łączn,. nr 46591, ur. 30.1.1918 w Łodzi
(145) Gozdek Kazimierz, strz. 2 komp. nr 46771, ur. 6.6.1928 w Piotr­kowie
(146) Gryglas Zbigniew, ps. „Zbyszek”, st. strz. 247 plut., 1 komp. nr 46757, ur. 25.8.1929 w Warszawie
(148) Grygorczuk Tadeusz, ps. „Seter”, strz. 211 plut., 1 komp. nr 46733, ur. 30.7.1930 w Brześciu nad Bugiem
(149) Gągola Ignacy, ps. „Malina”, strz. 247 plut., 1 komp. nr 46734, ur. 25.10.1927 w Łukanowicach
(159) Głodkiewicz Wojciech, strz., nr 47137, ur. 4.7.1932 we Włochach k.W-wy
(168) Grzegorzewska Tomira, ps. „Mira”, san. 3 komp. nr 46627, ur.15.8.1904 w Warszawie
(169) Gnoińska Barbara, ps. „Hańcza”, san. 3 komp. , nr 46612, ur. 31.1.1925 w Warszawie
(184) Gajl Danuta, ps. „Danka”, san. 2 komp. nr 46804, ur. 16.5.1927 w Warszawie
(195) Hejdysz Jan, ps. „Maj”, strz. 229 plut., 3 komp. nr 47214, ur. 25.3.1890 w Odolanach
(199) Józiński Tadeusz, ps. „Szarota”, strz.nr 46766, ur. 25.4.1929 w Warszawie
(201) Józefowicz Jerzy, ps. „Ignac”, kpr. 239 plut., 2 komp., nr 47238, ur. 4.8.1922 w Warszawie
(223) Jankowska Barbara, ps. „Walda”, łączn. 211 plut., ,nr 46879, ur. 5.7.1928 w Warszawie
(239) Karszniewicz Janusz, ps. „Kaczor”, strz. 212 plut., 2 komp. nr 46759, ur. 10.1.1929 w Wilnie
(242) Kędziorek Janusz, ps. „Szprotka”, st. strz. 214 plut., nr 46775, ur. 12.7.1928 w Warszawie
(290) Kieszczyńska Halina, ps. „Tęskna”, łączn. 1 komp.nr 46599, ur. 18.6.1928 w Łodzi
(405) Mroczkowski Romuald, ps. „Sztukas”, strz. 247 plut., nr 46782, ur. 5.2.1931 w Warszawie
(424) Nowak Halina, ps. „Ama”, łączn. 211 plut., 1 komp. nr 46605, ur. 18.6.1927 w Warszawie
(461) Powierza Janina wł. Joanna, ps. „Molly”, san. 237 plut., 3 komp. nr 46704, ur. 25.8.1923 w Warszawie
(471) Pisarska Krystyna, łączn. „Sonia”, nr 46595, ur. 13.3.1926 w Warszawie
(472) Pacholska Sabina, ps. „Sonia”, łączn. w sztabie nr 46598, ur. 7.2.1924 w Warszawie
(474) Patkowska Krystyna, san. 46986, ur. 17.1.1922 w Wilnie
(494) Różalski Włodzimierz, ps. „Numa”, strz. 2 komp. nr 46767, ur. 20.12.1929 w Łabiszynie
(512) Romanowski Jerzy, ps. „Drań”,st. strz. 212 plut., 2 komp. nr 47239, ur. 3.1.1920 w Warszawie
(553) Święcka Teresa, ps. „Anita”, san. 211 plut., nr 46611, ur. 28.9.1926 w Wysokim Mazowieckim
(556) Smogorzewska-Kusińska Marta, ps. „Żula”, san. 215 plut., 3 komp. nr 46561, ur. 20.10.1925 w Warszawie
(559) Stolar -Kajak Alicja, ps. „Alicja”, łączn. 247 plut., nr 46597, ur. 30.7.1925 w Warszawie
(573) Sobczyńska Czesława, ps. „Jaga”, łączn. nr 46629, ur. 1.10.1918 w Kościołkowie
(610) Tomaszewska- Mayord Aniela, ps. „Pulchna”, łączn. nr 46610, ur. 25.2.1922 w Warszawie
(611) Thorn Anna, ps. „Hanka”, san. 3 komp. nr 46590, ur. 20.1.1924 w Grodnie
(674) Wyszyńska – Wasmund Wirginia, ps. „Jadzia”, łączn. nr 46614, ur. 26.9.1928 w Detroit w USA
(688) Zglińska-Czyżewska Halina, ps. „Wiera”, łączn. nr 46800, ur. 20.8.1926 w Płońsku
(713) Zawadka- Klekowicz Aniela, ps. „Cyganka”, łączn. nr 46602, ur. 3.8.1907 w Warszawie
(741) Rago Maria, ps. „Małgorzata”, łączn. nr 46644, ur. 15.12.1923 w Warszawie

433.C|
Hauptvertrauensmann der Polnischen Kriegsgefangenen. Główny Mąż Zaufania polskich jeńców wojennych.
Stalag XI A Gross – Lübars. Spis polskich jeńców wojennych Armii Krajowej – Stalag XI A. I Batalion, Grupa podchorążych.
Dokument sporządzony 30.11.44.
Masz., 4 karty, 21 x 29,5 cm, 164 nazwiska.

(4) Boreta Leonard, ps. „Kruk”, sierż, pchor. 1 komp. , nr 46338, ur. 22.9.1913 w Warszawie;
(14) Chadaj Franciszek, chor. 250 plutonu , nr 46303, ur. 9.1.1920 w Ułążu;
(15) Chray Bronisław, pchor., nr 46311, ur. 9.10.1922 w Pławiskach;
(16) Chechłowski Stanisław, ps. „Paleta”, sierż. pchor. z pocztu dowództwa mjra „Żubra”, nr 46339, ur.8.1919 w Cybalowie;
(17) Ciechanowski Janusz, ps. „Rybak”, sierż. pchor. , nr 46360, ur. 11.11.1910 w Warszawie
(22) Czyżkowski Mieczysław, ps. „Żbik”, plut. pchor. 219 plutonu 2 komp. , nr 46407, ur. 29.11.1922 w Makowie Mazowieckim

nr 433B
Hauptvertrauensmann der Polnischen Kriegsgefangenen. Główny Mąż Zaufania polskich jeńców wojennych. Stalag XI A. Spis polskich jeńców wojennych Armii Krajowej –
Stalag XI A Gross- Gross- Lübars
I Batalion. Grupa oficerów.
Dokument sporządzony 14.11.44. 5 kart, 21 x 29,5 cm, podp. Leon Hoffmann, 243 nazwiska.

(2) Brożek Karol, ps. „Chmura”, ppor. 250 plutonu nr 46344, ur. 8.1.1909 w Urzędowie
(23) Dziewulski Władysław, ps. „Jeleń”, mjr nr 46320, ur. 12.12.1896 w Mohylewie
(43) Grygorczuk Szymon, ps. „Gromicz”, kpt. ze sztabu nr 46460, ur. 20.7.1893 w Topoli;
(44) Gawłowski Józef Władysław, ps. „Donat”, kpt., kierownik kancelarii ppłka „Żywiciela”, nr 46488, ur. 3.3.1891 w Rybniku;
(45) Grunwald Zdzisław, ps. „Zych”, ppor. nr 46330, ur. 1.5.1911 w Łodzi;
(46) Gordon Zygmunt, ps. „Łoś”, ppor., dow. 250 plut. 3 komp. Nr 46331, ur. 1.5.1920 Warszawie;
(47) Grosicki Zdzisław, ps. „Andrzej”, ppor. nr 46334, ur. 15.1.1917 w Błędowie;
(70) Klenk Władysław, ps. „Romański”, kpt. nr 46348, ur. 27.2.1906 w Toszynie;
(71) Kucharski Czesław, ps. „Kulawy”, ppor. nr 46385, ur. 27.7.1914 w Gidlach;
(75) Korytowski Marian, ps. „Żbik”, ppor. nr 46391, ur. 17.1.1920 w Skolem
(123) Nycz Józef, ps. „Czyn”, ppor. 250 plut. 3 komp. nr 46328, ur. 12.3.1896 w Biżanonicach
(130) Ogończyk-Żółtowski wł. Żółtowski Tadeusz, ps. „Ogończyk”, ppor. nr 46351, ur. 13.5.1910 w Pryłukach;
(205) Wachowski Jaromir, ps. Cedro, ppor. Zgrup „Żubr”, nr 46340, ur. 2.9. 1916 w Moskwie
(140) Pawłowski Marian, ps. „Mar”, ppor. nr 46333, ur. 7.12.1901 w Łopatkach;
(141) Paszkowski Włodzimierz, ps. „Poręb”, por. nr 46332, ur. 5.10.1914 w Bierdzianach
(173) Sitkowski Tadeusz, ps. „Zbigniew”, por. nr 46457, ur. 4.1.1915 w Warszawie
(180) Szymanowski Adam, ps. „Henryk”, por. nr 45520, ur. 4.7.1903 w Białymstoku
(130) Żółtowski Tadeusz, ps. „Ogończyk”, ppor. nr 46351, ur. 13.5.1910 w Pryłukach;
(222) Zdrodowski Jerzy, ps. „Kwarciany”, por., dow. Komp., a później zast. dow. nr 46323, ur. 27.4.1902 w Warszawie;
(224) Zieliński Zdzisław, ps. „Kobra”, kpt. nr 46326, ur. 7.5.1901 w Rudzie Górzyńskiej
(225) Żyłowski Czesław, ppor., nr 46329, ur. 30.3.1909 w Warszawie;