Zeznania

Zeznania przed prokuratorem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, Oddział Okręgowy w Warszawie.

 

 Zeznania Ewy Tymowskiej, rodzonej siostry oraz Janusza Tymowskiego, szwagra poległego pod Boernerowem ppor. Jerzego Mieczyńskiego „Dunina”, dowódcy 237 plutonu

 

Zeznania Krystyny, Barbary Matzke rodzonej siostry poległego pod Boernerowem kapr. pchor. Aleksandra Liefeldta „Jasia” z 237 plutonu.

 

 Zeznania Aliny Meÿer-Żerebeckiej rodzonej siostry poległego pod Boernerowem kapr. pchor. Witolda Meÿera „Malana” z 237 plutonu.

 

 Zeznania Jadwigi Mikołajczewskiej żony poległego pod Boernerowem strz. Tadeusza Mikołajczewskiego „Tadka” z 237 plutonu.

 

 Zeznania strz. Janusza Kalinowskiego „Wojciecha” żołnierza z 237 plutonu. Jednego z niewielu świadków masakry pod Boernerowem.