Diakonisy

Zgromadzenie Sióstr Diakonatu Warszawskiego „Tabita”

W Dziejach Apostolskich 9,36 napisano: „A w Joppie  była pewna uczennica, imieniem TABITA. Życie jej napełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami”.  Stąd nazwa Diakonatu Warszawskiego powstałego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w  Warszawie  pod koniec XIX  w.  Siostry diakonisy (w protestantyzmie nie ma bowiem zakonów – sióstr zakonnych) opiekowały się chorymi, starcami, sierotami.

Pracowały też w Szpitalu Ewangelickim przy  ul. Karmelickiej, przeniesionym w maju 1943, na polecenie okupanta,  na Królewską 35, u zbiegu z Marszałkowską.        [ Dzisiaj, w tym miejscu, SANTANDER Bank Polska].       1 sierpnia Szpital Ewangelicki stał się szpitalem powstańczym. Już pięć dni później przeprowadzony został na ul. Szpitalną 5 i 8, a we wrześniu na Mokotowską 12 i 16.

Fotografia przedstawia troje luteran, siostry: Annę Pilch (pierwsza z lewej) i  Leokadię Gittel, pielęgniarki z tego szpitala, odbierające na ul.Jasnej 8 pocztę od Andrzeja Heppena.

Prezentowane wyżej zdjęcie często publikowano. Jednak w albumie wydanym przez Muzeum Powstania w 2010 r. pt. Rozpoznaj Warszawę. Nieznane [ sic! – jt ] fotografie ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego podpisane zostało (ss.98-99, rozkładówka)… ”Siostry zakonne ze Zgr. ss. Miłosierdzia Bożego św. Wincentego á Paulo (szarytki)”

Nota bene obie diakonisy nie istnieją w biogramach Muzeum! Podobnie zresztą jak większość lekarzy i pielęgniarek z tegoż szpitala, od jego komendanta, ks. Zygmunta Michelisa zaczynając. Jest jednak – MichAelis, który zdaniem Muzeum jest właśnie … x.Zg.Michelisem !- zob.

http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Zygmunt_Michaelis

Zamieszczono biogram A.Heppena,ale zilustrowany Jego zdjęciem w wieku … 7 lat!  http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Andrzej_Heppen