Diakonisy

Zgromadzenie Sióstr Diakonatu Warszawskiego „Tabita”

W Dziejach Apostolskich 9,36 napisano: „A w Joppie była pewna uczennica, imieniem TABITA. Życie jej napełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami”. Stąd nazwa Diakonatu ( czyli, świeckiego stowarzyszenia kobiet, zajmującego się działalnością charytatywną) powstałego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszawie pod koniec XIX w. Siostry – diakonisy opiekowały się chorymi, starcami, sierotami.

Pracowały też w Szpitalu Ewangelickim przy ul. Karmelickiej 10, przeniesionym w maju 1943, na polecenie okupanta, na Królewską 35, u zbiegu z Marszałkowską (obecnie nr 142]. Mieścił się w budynku szkolnym Żeńskiego Liceum Handlowego im. Heleny Henrykowej – Chankowskiej. [Dzisiaj, w tym miejscu, oddział Santander Bank Polska].

1 sierpnia Szpital Ewangelicki stał się szpitalem powstańczym. W dniu wybuchu Powstania miał 35 łóżek. Już pięć dni później przeprowadzony został na ul. Szpitalną 5 i 8, a we wrześniu na Mokotowską 12 i 16.

Prezentowane niżej zdjęcie często publikowano. Jednak w albumie wydanym przez Muzeum Powstania w 2010 r. pt. Rozpoznaj Warszawę. Nieznane [ sic! – jt ] fotografie ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, podpisane zostało (ss.98-99, rozkładówka)… ”Siostry zakonne ze Zgr.[omadzenia] ss. Miłosierdzia Bożego św. Wincentego á Paulo (szarytki)

Fotografia przedstawia dwie diakonisy: Annę Pilch, ps. Malinka (pierwsza z lewej) i Leokadię Gittel, pielęgniarki z tego szpitala, odbierające na ul. Jasnej 8 korespondencję od Andrzeja Heppena z Harcerskiej Poczty Polowej.

Nota bene obie ww. nie istnieją w biogramach Muzeum! Podobnie zresztą jak większość lekarzy i pielęgniarek z tegoż szpitala, zaczynając od jego komendanta, ppor. rez. Karola, Stefana, SCHmidta (1897-1969). Jest natomiast biogram K. S. SZmidta – https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/karol-szmidt,44107.html Znowu (por. http://zubry1944.pl/aleksander-leszno ) Muzeum wie lepiej niż żona i rodzina!
Zob. https://wawamlynarska.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=7771&inni=0

Brak też pastora Zygmunta Michelisa ps. Piotr (1890- 1979) kapelana tegoż szpitala https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=38435  Jest jednak – MichAelis, który zdaniem Muzeum jest właśnie … tymże ptr. Zygmuntem Michelisem!
Został też anonimowym, bo bez określenia wyznana – „kapelanem”.
Zob. https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/zygmunt-michaelis,30795.html

Zamieszczono również biogram A. Heppena, ale zilustrowany Jego zdjęciem w wieku … 7 lat! http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Andrzej_Heppe