27 powieszonych na Lesznie

O zamordowanych – 27 powieszonych pamiętają władze dzielnicy Wola. Corocznie, w rocznicę egzekucji burmistrz Krzysztof Strzałkowski (lub jego zastępcy) składają kwiaty i zapalają znicze.