Foto „Żubrów”

Fotografie archiwalne żołnierzy batalionu „Żubr”