Boernerowo 2014

Zdjęcia z obchodów 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Apel poległych i złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą Powstańców Obwodu AK „Żywiciel” poległych w rejonie Boernerowa.

24 lipca 2014