Boernerowo 2015

Zdjęcia z obchodów 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Apel poległych i złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą Powstańców Obwodu AK „Żywiciel” poległych w rejonie Boernerowa.

29 lipca 2015