Schemat organizacyjny

 

 • DOWÓDCA: mjr Władysław Jeleń Nowakowski „Żubr”, „Serb”

ZASTĘPCA: kpt. Władysław Klęk „Romański”

 

 • Sztab

I Adiutant – ppor. Jan Olejniczak „Dąb”

II Adiutant – ppor. Czesław Siudziński „Czech”

Kwatermistrz – ppor. Henryk Kokoszkiewicz „Kotwicz”

– kpt. Władysław Klęk „Romański”

Oficer Broni – chor. Władysław Karliński „Hilary”

Oficer Wywiadu – ppor. Stefan Nowicki „Bolek”

Oficer Obserwacyjny – kpt. Szymon Gregorczuk „Gromicz”

Oficer Kontrwywiadu – mjr Antoni Owsianko „Kazimierz”

Szef Kancelarii – pchor. „Adaś”

Oficer Taktyczny – por. Tadeusz Sitkowski „Zbigniew”

Oficer Żywnościowy – st. śrż. Janicki „Rakowski”

Oficer Topograficzny – por. Kazimierz Straszak „Grabicz”

Kapelan – mjr ks. Zygmunt Trószyński „Alkazar”

Naczelny Lekarz – kpt. dr Stanisław Malewski „Bolesta”

Oficer Sztabu – ppor. Jan Zieliński „Jan”

 

 • Oddziały sztabu

 • Pluton Łącznosci 211

d-cy: chor. Antoni Pietrzak „Stach”

st. śrż. Kazimierz Zarzycki „Wariag”

 • Drużyna Łączniczek

d-ca: śrż. Czesława Sobczyńska „Jaga”

– plut. Lidia Konarska „Zora”

 • Pluton Saperów

d-ca: ppor Władysław Czerny „Olszyna”

– st. śrż. Adam Feltynowski „Furman”

 • Oddział Fortyfikacyjny

d-ca: por. Jan Markowicz „Kret”

 • Kompania Przeciwpożarowa

d-ca: śrż. pchor. Janusz Ciechanowski „Rybak”

ODZIAŁY WSOP, potem PLUTON 285

d-ca: ppor. Aleksander Nurowski „Łysy”

 

 • Kompania 1

d-ca: por. Jerzy Zdrodowski „Kwarciany”

z-ca: por. Stanisław Bartosik „Twardy”

d-ca 8-21 VIII 44: por. Tadeusz Sitkowski „Zbigniew”

Oficer kompanii: ppor. Franciszek Dębowy „Henryk”

Szef kompanii: st. śrż. Stanisław Pierściński „Wojciech”

z-ca: st. śrż. Wincenty Zatorski „Sęp”

 

Patrol sanitarny

Janina Prot „Jana”

Pluton 247

d-ca: Dionizy Sybicki „Świr”

z-ca: Zemantowski „Kmicic”

Pluton 248

d-ca: ppor. Lucjan Rejner „Elar”

z-ca: pchor. Walczak „Rafa”

Pluton 249

d-ca: ppor. Roman Lisowski „Peyka”

Pluton 250 (od 12 VIII 44 w 3 komp.)

d-ca: ppor. Józef Nycz „Czyn”

od 12 VII 44 d-ca: ppor. Zygmunt Gordon „Łoś”

Pluton motorowy

d-ca: ppor. Jan Nowakowski

 

 • Kompania 2

d-ca: por. Jerzy Terczyński „Starża”

z-ca: ppor. Czesław Żyłowski „Wąs”

Oficer kompanii: ppor. Marian Pawłowski „Mar”

Szef kompanii: śrż. Józef Nowak „Bosman”

 

Patrol sanitarny

Zofia Kondracka „Joanna”

Pluton 237

do 02 VIII 44 d-ca: ppor. Jerzy Mieczyński „Dunin”

z-ca: wachm. pchor. Bohdan Stamirowski „Bohdan”

do 30 VIII 44 d-ca: ppor. Konstanty Kiersnowski „Gedroyć”

od 31 VIII 44 d-ca: ppor. Jerzy Staszewski „Oksza”

z-ca: plut. pchor. Jan Ogulewicz „Boy”

Pluton 239

d-ca: ppor. Zdzisław Grunwald „Zych”

do 02 VII 44 z-ca: plut. phor. Władysław Rode „Rewski”

od 31 VII 44 z-ca: chor. Wławdysław Dembiński „Dąb”

Pluton 212

d-ca: ppor. Czesław Kubzdela „Kuba”, „Czesław”

z-ca: st. śrż. Aleksander Michalak „Gruby”

Sekcja granatników

do 31 VIII 44 d-ca: ppor. Jerzy Staszewski „Oksza”

od 31 VIII 44 d-ca: plut. pchor. Henryk Józefkowicz „Józwa”

 

 • Kompania 3

d-ca: por. Marian Redwan „Ojciec Marian”

od 15 IX 44 kpt. Sylwester Twarowski „Jacek”

z-ca: ppor. Władysław Paszkowski „Poręb”

Szef kompanii: śrż. „Młot”

 

Patrol sanitarny

Barbara Muszewska „Janina”

Pluton 255

d-ca: ppor. Stanisław Stryjek „Zawisza”

Pluton 256

d-ca: ppor. Jerzy Dmochowski „Jur”

z-ca: kpr. pchor. Piątkowski „Ryś”