Powstańcy Mało Znani

Powstańcy mało znani?  Właściwie, powinno być – zapoznani!

Poza tym, Ci którzy są nam szczególnie bliscy ze względu na swoje czyny i postawę.

Także Ci, którym w biogramach – na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego zmieniono: nazwiska, daty urodzin i śmierci, stopień, udział w Powstaniu, dane o represjach powojennych.

ZMIANA NAZWISK. Tu tylko dwa przykłady z...

Trylińska stała się TrElińską [Uwaga: po blisko półtorarocznej korespondencji, 14.01.2014 r. „odzyskała” swoje nazwisko!]

SITARZ Edward stał się Sitkiem!

Zb. Maciejewski zginął ratując przyjaciela, EDWARDA SITARZA. Muzeum jednak przy opisie śmierci  (sic!) Zb. Maciejewskiego ZMIENIŁO Sitarza w Sitka   Dodatkowo, stworzyło biogram nieistniejącego SITKA. Przez lata nie reagowali na sprostowania. Uwierzyli dopiero w marcu 2014 r. na podstawie przesłanego zdjęcia … nagrobka . [Nota bene, zmoblilizowane Muzeum pofatygowalo się na ten cmentarz i również wykonało foto. Zamieszczono je przy biogramach E. Sitarza i Zb.Maciejewskiego] Dziś już nie ma biogramu fikcyjnego Sitka! Jest plt.pchor. E. Sitarz – http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Edward_Sitarz oraz prawdziwy E. Sitek – nie mający żadnego związku z Sitarzem E.

STWORZENIE NOWYCH POWSTAŃCÓW

  1. Andrzej Korobowicz „Ryś” „rozmnożył się” i stał się też Andrzejem Głodkiewiczem „Rysiem”(co nawet utrwalono na Murze Pamięci)

Podobnie Zb. Freund- Krasicki. Nigdy nie był w AK, a zginął 28 lipca 1944 r. (wraz z Tadeuszem Mikosem) w pobliżu Boernerowa. Por.wyż.  http://zubry1944.pl/index.php/boernerow/cmentarz-wawrzyszewski – Etap drugi 1960-1963

x.Zg.TRÓSZYŃSKI, stał się TrUszyńskim, wydłużono i… skrócono Mu życie oraz pochowano na nieistniejącym cmentarzu „mariańskim” – zob.obok

SIOSTRY DIAKONISY (znane) stały się… siostrami SZARYTKAMI (anonimowymi),a ks. Zg .Michelis został MichAelisem ! – zob.obok.

BŁĘDNE INFORMACJE O REPRESJACH po 1945 r.

Stanisław Bąk „Burza” najmłodszy z 4 braci Bąk z Góry Kalwarii. Wszyscy czterej, żołnierze oddziału specjalnego 993/W Kontrwywiadu KG AK .
Po wojnie, wyrokiem Wojsk.Sądu Okr. nr 1 w Warszawie, sygn. akt. 0.949/45 z 15.01.1946 r. skazany został na 10 lat więzienia, z zaliczeniem okresu aresztowania od 17 sierpnia 1945 r. Tenże sąd, na mocy amnestii, 29.03.1947 r. obniżył karę o połowę. Muzeum kategorycznie TWIERDZIŁO „W 1950 r. aresztowany, skazany na 10 lat. Na wolność wyszedł w 1956″ . Czyniło to latami, mimo otrzymania dokumentów !

UWAGA: pełna dokumentacja ww. (oraz innych- tu nie wskazanych) błędów, braków, „pomyłek”  etc.etc. Muzeum Powstania dostępna na życzenie!