Wykaz poległych

Niemcy zabili i wymordowali niemal całą kompanię por. Jerzego Terczyńskiego „Starży” – głównie żołnierzy 212, 237 i 239 plutonu (w tym dowódców i zastępców dowódców plutonów i drużyn) oraz nieznanych żołnierzy, prawdopodobnie z batalionu „Żyrafa”. Według różnych źródeł na polu boernerowskim zginęło ok. 100 powstańców. W literaturze i wspomnieniach miejsce tej masakry nazywane jest dwojako: pole pod BOERNEROWEM (od nazwy pobliskiego Osiedla Łączności) lub pod BABICAMI – od poprzedniej nazwy osiedla, obowiązującej do 1936r.

Większość pochowana jest na Cmentarzu Wawrzyszewskim przy ul.Wólczyńskiej 69 Na czterech tablicach wypisanych zostało tylko 28 nazwisk – pozostałych określono „NN”. W tej masakrze zginęło (jednego dnia) dwu moich wujów, którzy leżą na Wawrzyszewie wśród nieznanych.

Trzeba ocalić od zapomnienia pamięć tych młodych ludzi, którzy polegli już w drugim dniu Powstania Warszawskiego. Zamierzam opracować i wydać drukiem biogramy wszystkich, którzy zginęli 2 sierpnia 1944 r. pod Boernerowem (Babicami) oraz pozostałych (kilku) powstańców, których też ekshumowano na Cmentarz Wawrzyszewski. Treść biogramu –zależna, co oczywiste, od zasobu pozyskanych informacji – na przykładzie mego wuja.
Wyniki dotychczasowej kwerendy przedstawiam w tabeli, również poniżej.

Proszę o kontakt rodziny i bliskich powstańców nie tylko wymienionych w zestawieniu, ale także wszystkich tych, którzy wiedzą, że ich krewni (kuzyni) zginęli pod Boernerowem.
Proszę o kontakt WSZYSTKICH, którzy cokolwiek wiedzą o tej tragedii!

Wykaz poległych i pomordowanych 2.VIII.44 pod Boernerowem
l.p. Nazwisko Imię Data ur. Msc ur. Pseud. Stopień Plut. Uwagi
1 DĄBROWSKI Jerzy 30 VII 1920 Warszawa Jastrząb strz. 239
2 DOBRSKI Tadeusz 6 VI 1914 Warszawa Aga sierż. pchor. 239
3 DOBRZENIECKI Stanisław 1917 ? Stach? strz. 239
4 DOBRZYŃSKI Bogusław Boguś
5 DUTKIEWICZ Marian 8 IX 1910
6 DZIEWANOWSKI Sławomir 17 V 1913 Sławek strz. 237
7 GŁODKIEWICZ Bronisław 3 IX 1922 Stefanogród Czwartak st. strz. 237
8 GRYGLEWICZ Ryszard, Tadeusz 12 VI 1922 Warszawa Żbik 237
9 HORBOWICZ Andrzej strz.
10 JAWORSKI Jerzy 8 XII 1922 Warszawa Jerzy strz. 212
11 KALITA Stanisław 20 X 1922 Czarny, Karolinka st. strz.
12 KAMIŃSKI Marian 1916 Kamyk plut. pchor.
13 KOPECZEK Bogdan, Stanisław 18 XII 1921 Warszawa Kolejarz strz. 239
14 KOROBOWICZ Andrzej 20 XI 1922 Częstochowa Ryś strz. 237
15 KOWALCZYK Feliks plut.
16 KRUPIŃSKI Jacek 27 X 1922 Niwka k. Sosnowca Jacek pchor. 237
17 KUKLIŃSKI Adam 23 XI 1912
18 LEWANDOWSKI Stanisław 1 IV 1924 Lechoń strz.
19 LEWANDOWSKI lekarz
20 LIEFELDT Aleksander 31 XII 1922 Warszawa Jaś kpr. pchor. 237
21 MAKOMASKI Włodzimierz Włodek 237
22 MALINOWSKI Stanisław Szary kpr. 247
23 MALINOWSKI Tadeusz 15 XI 1903 Skarbek kpr. pchor. 239
24 MARCZUK Kazimierz, Marian 6 VI 1908 Warszawa Marek kpr. pchor. 239
25 MARCZAK Marian Antoni st. strz. 237
26 MEYER Witold, Maria 8 IX 1916 Warszawa Malan kpr. pchor. 237
27 MICHALSKI Janusz 1909 Janek strz. 237
28 MICHALSKI Janusz, Jerzy 1911 Klon strz./kpr. pchor. 239
29 MICHALSKI-WOLSKI Jerzy Leliwa plut. 212
30 MICHALAK Aleksander, Stanisław 23 IV 1903 Skierniewice Gruby st. sierż 212
31 MIECZYŃSKI Jerzy 27 V 1912 Warszawa Dunin ppor. 237
32 MIKOŁAJCZEWSKI Tadeusz, Kazimierz 19 II 1911 Warszawa Tadek strz. 237
33 MÜLLER Jerzy 3 II 1922 Warszawa Mak / Hak? kpr. pchor. 237
34 MISIOROWSKI Waldemar, Szczęsny 5 VII 1923 Warszawa Papawer kpr. pchor. 237
35 OZIMEK Tadeusz 23 III 1895 Pilaszków kpt.
36 PIETRZAK Jerzy strz.
37 PIETRZAK Wacław Mielczarski chor.
38 PINDA Edward st. sierż.
39 PILAWSKI Stefan Polankiewicz kpr. 212
40 POLAŃCZYK Stefan sierż. 212
41 POMASKI Jan 2 VI 1915 Warszawa Gułka strz. 212
42 PRZESTĘPSKI Zbigniew 2 IX 1923 Warszawa Gozdawa kpr. pchor. 237
43 RODE Władysław, Edward 24 V 1912 Warszawa Rewski plut. pchor. 239
44 RUDNICKI Jerzy 12 VI 1911 Warszawa? por. lekarz
45 RUDNICKI Edward 1 III 1910 Ostrołęka strz. 212
46 RUDNICKI-SIPAJŁŁO Antoni, Michał 3 IV 1922 Wołożyn Góral kpr. pchor.
47 RYCHŁOWSKA Anna 31 VIII 1924 Brześć Hanka łączn. 237
48 SKIBIŃSKI Czesław strż.
49 SOBCZYŃSKI Franciszek, Jerzy Darzbór strz. 237
50 SOBIEŃKO Adam 15 XII 1902 Wilanów Styr strz.
51 SOBIEŃKO Stanisław plut.
52 STAMIROWSKI Bohdan Bohdan wach. 237
53 STANISZEWSKI Juliusz 12 IV 1897 Łowicz st. sierż
54 STEMLER Józef, Stanisław 25 IV 1925 Warszawa Michałko strz. 237
55 SZATKOWSKI Kazimierz, Tadeusz
56 TALUSZYŃSKI Antoni
57 TUZ Danuta 15 I 1915 Łuków Anna łączn. 239
58 TRZCIŃSKI Marian Kuna strz. 237
59 ZAROŃ Stanisław 6 VIII 1905 sierż.
60 ZARZYCKI Kazimierz sierż.
61 ZAWORSKI Jerzy strz.
62 ZDAN Mirosław, Jerzy 7 VII 1924 Warszawa Głodny strz. 237
63 ZIELIŃSKI Janusz 19 XII 1912 Warszawa Mirek kpr. pchor. 239
64 1925 ? zam. Wawer? Bury strz. 239
65 1922 ? zam. Warszawa? Cichy strz. 239
66 Kukła sierż.
67 Szarotka strz. 237
68 Szary strz. 239
69 1912 ? zam. Warszawa ? Szeliga strz. 239
70 Szlędzin strz. 237
71 Talkiewicz strz. 237
72 Ryszard Żbik strz.