W imieniu Zarądu Dzielnicy Bemowo Jakub Gręziak – wiceburmistrz

W imieniu Zarządu Dzielnicy Bemowo – Jakub Gręziak – wiceburmistrz