Wykaz poległych „Żubrów”

WYKAZ POLEGŁYCH PUŁKU „ŻUBRY” AK

W CZASIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

 

 1. Rudowicz Stanisław – por. „Brzoza” CIWF – 1.VIII.1944 r.
 2. Renner Lucjan – ppor. ” Elar” – rozstrzelany przez Niemców 1.VII.1944 r.
 3. Pawlak Tadeusz – VIII.1944 r.
 4. Buszko Aleksander – VIII.1944 r.
 5. Szlędan – 1. VIII.1944 r., Marymont
 6. Baranowski Ryszard – VIII.1944 r., Bielany
 7. Malinowski Stanisław „Szary” – IX.1944 r.
 8. „Czarny” – sierż. – rozstrzelany przez Niemców 1.VIII.1944 r.
 9. Bagiński Zbigniew – „Gniew” – VIII.1944 r. , zmarł w szpitalu
 10. Zatorski Leszek – pchor. – „Michał” – VIII.1944 r. , zmarł w szpitalu
 11. Sitkowski Władysław – kpr. „Burza” – VIII.1944 r., Bielany
 12. Chrzanowski Wiesław – „Konrad” – 4.VIII.1944 r.,Kampinos
 13. Kęska Mirosław – „Miś”
 14. Elsner Hanka (siostra Linki) – 4.VIII.1944 r. Kampinos – pod Babicami
 15. Dębowy Henryk – ppor. – 2.IX.1944 r. , Olejarnia
 16. „Gała” Jan
 17. Pchor. „Zawieja” – 10.IX.1944 r., Olejarnia
 18. Plut. „Miet”
 19. Podolski Zbigniew – pchor. „Nałęcz” – 14.IX.1944 r., Straż Ogniowa
 20. Wierzbicki Janusz – st. strz. „Dżek” – 29.IX.1944 r., Straż Ogniowa
 21. St. strz. „Janek” – 29.IX.1944 r., Straż Ogniowa
 22. Pchor. „Grot” – 31.VIII.1944 r. Kolektorska
 23. St. strz. „Zygfryd”
 24. Sopiński Kazimierz „Jur” – 1.IX.1944 r. , Szkoła Gazowa
 25. Kodymow – 1.IX.1944 r., Straż Ogniowa
 26. „Bończa” – 22.VIII.1944 r., atak na Dworzec Gdański
 27. „Kruk” – IX.1944 r., Magle na ul. Gdańskiej
 28. Kowalewski Bogusław – st. strz. „Siwy” – 31.VIII.1944 r., Kolektorska
 29. Tymiński Tadeusz – kpr. „Siwy” – 13.IX.1944 r., ul. Gdańska
 1. Czyżykowski Mieczysław – pchor. „Żbik” – 14.IX.1944 r., Olejarnia
 2. Wyszyński – zginął na Pradze
 3. Zołociński – zginął na Pradze
 4. Kpr. „Józef” – 25.VIII.1944 r., Straż Pożarna
 5. Zubowicz Henryk – kpr. „Barszczanin” , druga połowa września, Straż Pożarna
 6. „Józek”
 7. Jaworski
 8. Dąbrowska – łączniczka „Krystyna”, IX.1944 r., na ul, Gdańskiej
 9. Kowalska – sanitariuszka „Olga” – 10.IX.1944 r. zmarła z ran
 10. Sierż. „Argot” – 3.IX.1944 r., przedpole Olejarni
 11. Olejniczak Jan – ppor. „Dąb” – 30.IX.1944 r., pod Szklanym Domem
 12. Pchor. „Adam” – 30.IX.1944 r., pod Szklanym Domem
 13. Redwan Marian – por. „Ojciec Marian” – 30.IX.1944 r., pod Szklanym Domem
 14. Staszewski Jerzy – ppor. „Oksza” – 30.IX.1944 r., pod Szklanym Domem
 15. Staszewska – Jaworowska Janina – łączniczka – 30.IX.1944 r. pod Szklanym Domem
 16. Strz. „Kozak” – 30.IX.1944 r. , pod Szklanym Domem
 17. Patrolowa, sanitariuszka „Jana” – 30.IX.1944 r., pod Szklanym Domem
 18. Gajewski Lech – pchor. „Grom” – 30.IX.1944 r., pod Szklanym Domem
 19. Gajewski Zdzisław – „Wiśnia” – 26.VIII*1944 r.,w „Oplu”
 1. Baszmakow – St.lejtnant – 30.IX.1944 r., nad Wisłą
 2. Zieliński Zdzisław – „Praktykant” – 30.IX.1944 r. zastrzelony przez SS-manów po kapitulacji
 3. Chor. „Kmicic” – zaginął 1.VIII.1944 r.
 4. Nycz Józef – ppor. – zmarł w obozie w styczniu 1945 r. w Altengrabow
 5. Potempski Stanisław – „Wrzos” – 19.III.1945 r., zmarł w obozie
 6. Słonecki Jerzy – kpr. – X.1944 r. , zmarł w szpitalu
 7. Dmochowski Jerzy – ppor. „Jur” – 27.IX.1944 r., na Gdańskiej
 8. Zarzycki Kazimierz – sierż. „Wariag” – IX.1944 r.,na ul. Kossaka
 1. Krzyszkowski Kazimierz – pchor. „Krzyś” – IX.1944 r., na ul. Gdańskiej 2
 2. Gruszczyński Jan -„Belina” – IX.1944 r., na Marymoncie
 3. „Kruk”
 4. Słonecki Jerzy – kpr. „Korab”
 5. Szer. „Bończa” – Dworzec Gdański
 6. Zatorski Lech – pchor. „Michał”
 7. Frej Tadeusz – szer. „Kukła”

– 64 –

POLEGLI POD BABICAMI W DNIU 2 SIERPNIA 1944 r.

 1. Mieczyński Jerzy – ppor. „Dunin”
 2. Plut. „Marek”
 3. Sobczyński Jerzy – „Dażbur”.

67 Rudnicki – lekarz

 1. Lewandowski – lekarz

69 Rode Władysław – pchor. „Rewski”

 1. Zieliński Janusz – pchor. „Mirek”
 2. Michalski Janusz – pchor. „Klon”
 3. „Góral”
 4. Malinowski Tadeusz – kpr. „Skarbek”
 5. Gładkiewicz Sławek – „Czwartak”
 6. Dąbrowski Jerzy – „Jastrząb”
 7. Gładkiewicz Andrzej – „Ryś”
 8. Miller Jerzy – pchor. „Mak”
 9. Krupiński Andrzej – „Jacek”
 1. Przestępski Zbigniew – pchor. „Gozdawa”
 2. Misiorowski Waldemar – pchor. „Papawer”
 3. Stamirowski Bohdan – pchor. „Bohdan”
 4. Stemler Józef – „Michałko”
 5. Trzciński Marian -„Kuna”
 6. Dobrski Tadeusz – pchor. „Aga”
 7. Pchor. „Pres”
 8. Marczak Marian – st. strz. „Antoni”
 9. Tuzówna Danuta – łączniczka „Anna”
 10. Rychłowska Anna – łączniczka „Hanka”

 1) Zachowano treść oryginału, poprawiono tylko ewidentne błędy językowe i dostosowano do zasad obowiązującej pisowni