Kategorie
aktualności

Prof. Maciej Bernhardt

18 stycznia 2017 r. w wieku 94 l. zmarł Pan prof. Maciej Bernhardt.

Prof. Maciej Bernhardt, 2009 r.

Ostatni świadek masakry pod Boernerowem 2 sierpnia 1944 r.  St. strz. „Zdzich” był jednym z niewielu z 237 plt. z II kompanii żoliborskiego Zgrupowania „Żubr” któremu udało się uratować.
Dzięki Jego staraniom ten „epizod” powstańczy nie został zapominany. Spowodował też, iż  zajęliśmy się upamiętnieniami –  i na tej stronie, i  w  rzeczywistości  – na Cmentarzu Wawrzyszewskim w kwaterze poległych i zamordowanych pod Boernerowem. Był człowiekiem tyleż wielkim co skromnym.

Maciej Bernhardt „Zdzich”, 1944 r.

Mieliśmy zaszczyt poznać Pana Profesora. Jego opowieści o Powstaniu były szkołą prawdziwego, niekoniunkturalnego patriotyzmu.
Pogrzeb odbył się 25 stycznia na Starych Powązkach – kw.73.,  rząd 3., grób 13.

Cześć jego pamięci!

Rodzinie, a szczególnie Żonie i synom składamy wyrazy współczucia.

Janusz Tryliński

Marek Wrocławski