Kategorie
biogramy

WŁADYSŁAW EDWARD RODE

WŁADYSŁAW EDWARD RODE, plt. pchor. „Rewski” (1912-1944)

Inżynier elektryk, syn przemysłowca branży spożywczej Edwarda, [prawnuka Karola Fryderyka Rhode poch. z Patingen w Królestwie Hanowerskim (dzisiaj land Dolna Saksonia w RFN) – aptekarza Augusta III] i Heleny z Libeltów, której rodzina była związana z Warszawą od epoki stanisławowskiej.

Kategorie
Wspomnienia

Zdzisław Grunwald

Tragedia zgrupowania 2-go pod Boernerowem

 

w: Grunwald Zdzisław, „Zych” – „Żubry” na Żoliborzu : wspomnienia żołnierzy powstania warszawskiego, Warszawa 1993, ss.77 –84

 

Różnymi drogami szły do Puszczy Kampinoskiej Zgrupowania III Rejonu: Zgrupowania 1-sze i 4-te, mocno wykrwawione dnia 1-go sierpnia pod CIWF-em wraz ze sztabem Rejonu, wyszły pierwsze z Bielan, ok. 2-ej w nocy. Zgrupowanie 3-cie, walczące na Marymoncie, dołączyło na Żoliborzu do kolumny d-cy Obwodu, ppłk. „Sadownika” i przeszło również, po północy do Kampinoskiej.

Kategorie
Wspomnienia

Jan Weber

Jan Weber („Kismet”)1
3.9.1989 r.

Wspomnienia z Powstania Warszawskiego2

W 1943 r. w październiku lub listopadzie wstąpiłem do Armii Krajowej i zostałem zaprzysiężony przez ppor. „Zycha” – Zdzisław Grunwald3, który był dowódcą 239. plutonu.

Kategorie
Wspomnienia

Władysław Stefanoff

Czołgi na Marymoncie

WŁADYSŁAW STEFANOFF
WSPOMNIENIA Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

[w:] Powstanie Warszawskie i medycyna. Wspomnienia lekarzy, medyków i sanitariuszek z Powstania Warszawskiego. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Suplement do tomu 139 nr 7/2003. Wydanie II poszerzone, t. 2, s.277-279, Warszawa 2003 Całość wspomnień – zob. https://lekarzepowstania.pl/osoba/wladyslaw-stefanoff

 

W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego zawiadomiono nas, że mamy udać się na Marymont. Mieliśmy wziąć udział w ataku na Instytut Wychowania Fizycznego na Bielanach. Instytut obsadzony był przez niemiecką jednostkę pancerną. […]

Kategorie
Wspomnienia

Janusz Tymowski

Relacja Janusza Tymowskiego

 

w: Grunwald Zdzisław, „Zych” – „Żubry” na Żoliborzu: wspomnienia żołnierzy powstania warszawskiego, Warszawa 1993, ss.81 -82

A teraz — pewna dygresja. Inż. Janusz Tymowski (szwagier ppor. „Dunina”) robił w 1945 r. rozpoznanie tego pola bitwy, przed przeprowadzoną następnie ekshumacją zwłok, dokonaną przez rodziny poległych i przez P.C.K. (Polski CzerwonyKrzyż).