Kategorie
aktualności

Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego

Drugie. Na pewno inne w każdym calu (ciekawsze?!)

W ostatni weekend stycznia wspięliśmy się na 3. piętro Reduty Bielańskiej. Zupełnie przypadkowo dowiedzieliśmy się, że w stolicy jest drugie Muzeum poświęcone sierpniowemu powstaniu.
Odróżnia je od stukilkudziesięcioosobowej instytucji przy Grzybowskiej nie tylko nazwa – Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego. To efekt autentycznej pasji! Bez etatów, budżetu, czy tłumu pracowników!
Tworzą je pasjonaci. Po pracy. Kosztem czasu wolnego, życia rodzinnego, towarzyskich spotkań.
W tym skarbcu – dosłownie, bo to skarbiec byłego banku, jak i dosłownie, gdyż…
Ponad 90% eksponatów to oryginały – prasa podziemna i powstańcza, meldunki, wnioski awansowe, uzbrojenie, umundurowanie, sztandary. Niedawno pozyskano autentyczną skrzynkę harcerskiej poczty.
Istotną część zbiorów stanowią nieznane dotąd fotografie z Powstania. Trwa ich notoryczna inwentaryzacja, bo ciągle pojawią się nowe.
Przyjęto zasadę – nie rozpraszamy zespołów. Artefakty tyczące jednego Powstańca eksponowane w są w całości – nie porozrzucane na tematyczne gabloty: oddzielne legitymacje. odrębnie odznaczenia, jeszcze gdzie indziej uzbrojenie.
Przykładowo – gablota poświęcona St. Sieradzkiemu „Świstowi” z „Zośki” , czy Janowi Kowalczykowi ps. Kieł (zob. u nas – Kowalczyk Elżbieta i Jan)
Miłośnicy broni na pewno zachwycą się widokiem (tak pożądanych przez insurgentów) PIAT-ów z całą skrzynką granatów i znienawidzonymi przez warszawian „krowami” „szafami”, czyli pociskami zapalającymi różnego kalibru – wraz z ramami.
Eksponaty zdobywane przeróżnie – zakup, darowizny bliskich (uzyskane nieraz po wieloletnich staraniach), okazje z bazarów „na Kole” lub „Olimpijce”. Dzięki prywatnym i służbowym kontaktom. A nawet wyciągane z kontenerów ze śmieciami, do których wyrzuciła je rodzina (sic!). Wspomagają nieliczni sponsorzy, jak np. fundacja PGNiG.
Placówka powstała w ramach Stowarzyszenia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”. Nie jest to jednak jakieś „muzeum krzak”. Od 4 lat figuruje bowiem w ministerialnym wykazie pod numerem 721.
Członkowie Stowarzyszenia to nie tylko warszawianie z dziada pradziada oraz potomkowie Powstańców jak Tomasz Karasiński twórca Grupy i odpowiedzialny za Muzeum, czy też jego dyrektor  Bogdan Bednarczyk. Aktywnie działają nowi mieszkańcy stolicy – jak bydgoszczanin Piotr Żwirkowski.
Nie ma etatów, kilkudziesięciomilionowego budżetu, 136 pracowników! Dlatego zwiedzanie możliwe tylko po ustaleniu terminów.

Kontakt – https://sghradoslaw44.pl/muzeum
Adres: ul. Daniłowiczowska 18 B

Kategorie
aktualności

Rocznica

18 stycznia 2022 r. minęła 5. rocznica śmierci prof. Macieja Bernhardta, powstańca warszawskiego z batalionu ”Żubr”. Jednego z niewielu, któremu udało się ujść z masakry pod Boernerowem 2 sierpnia 1944 r. Byliśmy na Starych Powązkach – kw.73, rz.3, gr.13

Kategorie
aktualności

Kolejne relacje

Prezentujemy dwie kolejne relacje o masakrze boernerowskiej 2.08.1944 r.:
1. bezpośredniego obserwatora, który uszedł z życiem – ppor. Zdzisława Grunwalda „Zycha” – zob. tutaj oraz
2. st. strz. podchor. Jana Ogulewicza „Boya” – na podstawie przeżyć własnych oraz przekazów kolegów, w tym szczególnie strz. Macieja Bernhardta „Zdzicha”  – zob. tutaj

Kategorie
Wspomnienia

Zdzisław Grunwald

WSPOMNIENIA Zdzisława Grunwalda,
ppor. „Zycha”,
d-cy 239 plutonu AK z okresu konspiracji oraz Powstania Warszawskiego 1944.
Warszawa, maj 1989 r. [ tytuł oryginalny ]
Zmodernizowano w podstawowym zakresie ortografię i interpunkcję, rozwinięto skróty i skrótowce, zachowano natomiast oryginalną fleksję i składnię.
Zrezygnowano z przypisów na rzecz informacji zamieszczonych w tekście w nawiasach kwadratowych.

 

s.6           POWSTANIE WARSZAWSKIE
Z por. „Starżą” (Jerzy Terczyński) spotkałem się 1 sierpnia, w godzinach południowych w mieszkaniu ppor. „Dunina” (Jerzy Mieczyński), dowódcy 237 plutonu, na ul. Mickiewicza 13 m 5, w jego mieszkaniu. Po omówieniu sprawy zbiórki, pobrania broni oraz sposobów łączności poszliśmy na miejsce zgrupowania.

Kategorie
Wspomnienia

Jan Ogulewicz

Fragment wspomnień Jana Ogulewicza „Boya” z 1990 r.
pt. Zgrupowanie „Żubr”, II kompania.
Opracowanych „ na podstawie relacji kolegów z II Zgrupowania [w tym szczególnie strz. Macieja Bernhardta „Zdzicha” – jt] i własnych przeżyć”.
Zmodernizowano w podstawowym zakresie ortografię i interpunkcję, rozwinięto skróty i skrótowce, zachowano natomiast oryginalną fleksję i składnię.
Zrezygnowano z przypisów na rzecz informacji zamieszczonych w tekście w nawiasach kwadratowych.

 

POWSTANIE WARSZAWSKIE

s. 4 […]

W godzinie „W” – o 17.00 – słychać było strzelaninę od strony Marymonckiej. Tam prowadził atak frontalny na CIWF [Centralny Instytut Wychowania Fizycznego. Formalnie, od 2.09.1938 r. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – jt] por. „Brzoza” [Stanisłąw Rudowicz – jt]. Por. „Starża” [ Jerzy Terczyński – jt] atakował CIWF od strony ulicy Podleśnej.

Kategorie
aktualności

Protokoły ekshumacji

Uaktualniliśmy i uporządkowaliśmy skany protokółów ekshumacji 18 rozpoznanych i 43 nierozpoznanych Powstańców spod Boernerowa – zob. tutaj