Boernerowo 2013

Zdjęcia  z obchodów 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

25 LIPCA 2013

Apel poległych i złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą Powstańców Obwodu AK "Żywiciel" poległych w rejonie Boernerowa