Boernerowo 2010

Zdjęcia  z obchodów 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Apel poległych i złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą Powstańców Obwodu AK "Żywiciel" poległych w rejonie Boernerowa