Prof. Maciej Bernhardt

18 stycznia 2017 r. w wieku 94 l. zmarł Pan prof. Maciej Bernhardt.


Ostatni świadek masakry pod Boernerowem 2 sierpnia 1944 r.  St. strz. „Zdzich” był jednym z niewielu z 237 plt. z II kompanii żoliborskiego Zgrupowania „Żubr” któremu udało się uratować.
Dzięki Jego staraniom ten „epizod” powstańczy nie został zapominany. Spowodował też, iż  zajęliśmy się upamiętnieniami -  i na tej stronie, i  w  rzeczywistości  - na Cmentarzu Wawrzyszewskim w kwaterze poległych i zamordowanych pod Boernerowem.
Był człowiekiem tyleż wielkim co skromnym.
Mieliśmy zaszczyt poznać Pana Profesora. Jego opowieści o Powstaniu były szkołą prawdziwego, niekoniunkturalnego patriotyzmu.
Pogrzeb odbył się 25 stycznia na Starych Powązkach - kw.73., rząd 3., grób 13.

Cześć jego pamięci!

Rodzinie, a szczególnie Żonie i synom składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Janusz Tryliński

Marek Wrocławski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

st. strz. Maciej Bernhardt "Zdzich" 1944 i w 2015 podczas uroczystości rocznicowych na Boernerowie