DSCF4772

Janusz Maksymowicz, ps. Janosz Prezes ZG Związku Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych