DSCF4770

Poczet sztandarowy Stow. Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”