Kategorie
Wspomnienia

Władysław Stefanoff

Czołgi na Marymoncie

WŁADYSŁAW STEFANOFF
WSPOMNIENIA Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

[w:] Powstanie Warszawskie i medycyna. Wspomnienia lekarzy, medyków i sanitariuszek z Powstania Warszawskiego. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Suplement do tomu 139 nr 7/2003. Wydanie II poszerzone, t. 2, s.277-279, Warszawa 2003 Całość wspomnień – zob. https://lekarzepowstania.pl/osoba/wladyslaw-stefanoff

 

W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego zawiadomiono nas, że mamy udać się na Marymont. Mieliśmy wziąć udział w ataku na Instytut Wychowania Fizycznego na Bielanach. Instytut obsadzony był przez niemiecką jednostkę pancerną. […]

Kategorie
Wspomnienia

Janusz Tymowski

Relacja Janusza Tymowskiego

 

w: Grunwald Zdzisław, „Zych” – „Żubry” na Żoliborzu: wspomnienia żołnierzy powstania warszawskiego, Warszawa 1993, ss.81 -82

A teraz — pewna dygresja. Inż. Janusz Tymowski (szwagier ppor. „Dunina”) robił w 1945 r. rozpoznanie tego pola bitwy, przed przeprowadzoną następnie ekshumacją zwłok, dokonaną przez rodziny poległych i przez P.C.K. (Polski CzerwonyKrzyż).